nmmz.net
当前位置:首页 >> 山行杜牧拼音版怎么读 >>

山行杜牧拼音版怎么读

山行 杜牧 yuǎn shàng hán shān shí jìng xié 远 上 寒 山 石 径 斜 , bái yún shēng chù yǒu rén jiā 白 云 生 处 有 人 家 . tíng chē zuò ài fēng lín wǎn 停 车 坐 爱 枫 林 晚 , shuāng yè hóng yú èr yuè huā 霜 叶 红 于 二 月 花 .

斜:读xiá,古音读作xiá,押韵,意思是山势平缓,坡度不大.《山行》杜牧 远上寒山石径斜,白云生处有人家.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花.

shān xíng 《山行》 dù mù táng 杜 牧 唐 yuǎn shàng hán shān shí jìng xié 远 上 寒 山 石 径 斜 , bái yún shēng chù yǒu rén jiā 白 云 生 处 有 人 家 . tíng chē zuò ài fēng lín wǎn 停 车 坐 爱 枫 林 晚 , shuāng yè hóng yú èr yuè huā 霜 叶 红 于 二

山行 作者:杜牧 yuǎn shàng hán shān shí jìng xié 远 上 寒 山 石 径 斜 , bái yún shēng chù yǒu rén jiā 白 云 生 处 有 人 家 . tíng chē zuò ài fēng lín wǎn 停 车 坐 爱 枫 林 晚 , shuāng yè hóng yú èr yuè huā 霜 叶 红 于 二 月 花 .译文:山石小

山行 杜牧 tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi 天 门 中 断 楚 江 开 ,bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí 碧 水 东 流 至 此 回 .liǎng àn qīng shān xiāng duì chū 两 岸 青 山 相 对 出 ,gū fān yí piàn rì biān lái 孤 帆 一 片 日 边 来 .

山 行 杜 牧 远上寒山石径斜,yuǎn shàng hán shān shí jìng xié 白云生处有人家.bái yún shēng chù yǒu rén jiā 停车坐爱枫林晚,tíng chē zuò ài fēng lín wǎn 霜叶红于二月花. shuāng yè hóng yú èr yuè huā 作者背景 杜牧(803-852),唐代诗人.字牧之,京兆万年(今陕西西安)人.精通兵法,有政治才能.诗文都写得很好,诗以七绝最为出色,与李商隐齐名,世称“小李杜”.古诗今译 石路蜿蜒远远地伸向山崖,白云升腾处依稀有些人家.停车只因喜爱傍晚的枫林,经霜枫叶竟红过二月的鲜花.

山 行(shān xíng) 拼 音 :xíng háng 部 首 :彳 笔 画 :6 释义:[ xíng ]1.走:日~千里|步~.引 出外时用的:~装|~箧(qiè).[行李](-li)出外时所带的包裹、箱子等.[一行]一组(指同行(xíng)的人).[行书]汉字的一种字体,形体和笔势介

远上寒山石径斜,白云深处有人家.yuǎn shàng hán shān shí jìng xié ,bái yún shēn chù yǒu rén jiā .停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花.tíng chē zuò ài fēng lín wǎn ,shuāng yè hóng yú èr yuè huā .白话文:沿着弯弯曲曲的小路上山,在那白云深

《山(shān)行(xíng》远(yuǎn)上(shàng)寒(hán)山(shān)石(shí)径(jìng)斜(xiá),白(bái)云(yún)深(shēn)处(chù)有(yǒu)人(rén)家(jiā).停(tíng)车(chē)坐(zuò)爱(ài)枫(fēng)林(lín)晚(

《山行》杜牧远上寒山石径斜,白云生处有人家. 停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花.斜:此字读xiá,为伸向的意思.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nmmz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com