nmmz.net
当前位置:首页 >> 谁组词 >>

谁组词

谁的组词有谁家、 谁边、 谁个、 谁人、 谁谁、 谁何、 谁某 、谁们、 谁子、 谁氏、谁寻、 谁料、 兀谁、 伊谁等.一、谁们 [shuí men] 方言.疑问代词.哪一些人:那不都是原来休干住的地方吗?谁们家?二、谁料 [shuí liào] 岂料:爱着的时候,以为那个人就是自己的一生,谁料到一朝梦醒,就站在了另一个人的身边.三、谁行 [shuí xíng] 哪边;何处:这种行动,不是比谁说得动人,而是比谁行得扎实.四、谁肯 [shuí kěn] 哪里会:谁肯认真地工作,谁就能做出许多成绩,就能超群出众.五、谁知 [shuí zhī] 转折连词:经过化疗,他的病情有所好转,谁知好景不常,最后他竟死了.

1.吾谁与归 【读音】:[ wú shuí yǔ guī ] 【解释】:我同谁一起相处.指对志同道合者的寻求.【造句】:总而言之,黑楠表现出了足够的君子风范,微斯人,吾谁与归?都在私下表示,要向黑楠学习,向黑楠致敬.2.姓甚名谁 【读音】:[ xìng sh

舍我其谁

读音[ shuí ]组词:谁家、谁料、谁何、谁们、谁氏 读音[ shéi ]组词:谁边、谁人、谁个、谁谁、爱谁谁 一、[ shuí ]的释义:1.“谁”shéi的又音.2.姓.二、[ shéi ]的释义:1.虚指,表示不知道的人或无须说出姓名和说不出姓名的人:我的书不知

谁都,谁说,谁在,谁能,谁是

一、谁组词如下:1、读shuí时,组词如下:谁数、谁生、谁差、阿谁、谁当2、读shéi时,组词如下:谁人、谁个、谁谁、爱谁谁、鹿死谁手二、释义:[ shuí ]1、“谁”shéi的又音.2、姓.[ shéi ]1、虚指,表示不知道的人或无须说出姓名和说

谁的组词有:谁家、谁人、谁边、谁数、谁堪、谁知、阿谁、谁何、谁们、谁料、谁子、伊谁、他谁、何谁、谁肯、谁行、谁寻.

谁家、谁边、谁人、谁个、谁谁、谁何、谁某、谁料、谁氏、谁子、谁们、伊谁、谁肯、谁逻、兀谁、何谁、谁数、谁行、谁寻、谁生、他谁、大谁、谁门、谁差、谁匡、谁侬、孰谁、谁当、阿谁、谁分、谁信道、谁家子、谁之罪、谁是谁非、鹿死谁手、舍我其谁、欲谁归罪、莫之谁何、莫敢谁何、姓甚名谁

常用词组 -------------------------------------------------------------------------------- 谁边 shuíbiān [where] 哪里;什么地方 知向谁边 谁何 shuíhé [shout a question] 稽察诘问,喝问的意思 信臣精卒陈利而谁何.汉贾谊《过秦论》 谁谁 shuíshuí (1) [who]∶谁,何人 [叫]婆婆.[净在戏房内应]谁谁?宋佚名《张协状元》 (2) [somebody]∶某某.疑问代词叠用,表示不必说出的人名 老同学到了一起,常谈起谁谁出了国,谁谁得了奖

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nmmz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com