nmmz.net
当前位置:首页 >> 有非的词语 >>

有非的词语

情非得已、无可厚非、文过饰非、物是人非、想入非非、口是心非、今非昔比、齐大非偶、无可非议、啼笑皆非、似是而非、无事生非、面目全非、惹是生非、人非草木、非同小可、来而不往非礼也、搬弄是非、痛改前非、非同寻常、非我族类、胡作非为、非此即彼、为非作歹、非分之想、明辨是非、死于非命、是是非非、大是大非、非池中物

带有非的成语:想入非非、口是心非、非同寻常、无事生非、是是非32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333433626534非.1、想入非非 [ xiǎng rù fēi fēi ] 【解释】:非非:原为佛家语,表示虚幻的境界.想到非常玄妙虚

情非得已、 无可厚非、 想入非非、 物是人非、 口是心非、 今非昔比、 文过饰非、 齐大非偶、 无事生非、 似是而非、 啼笑皆非、 无可非议、 面目全非、 来而不往非礼也、 人非草木、 非同寻常、 非同小可、 惹是生非、 是是非非、 非分之想、 明辨是非、 痛改前非、 搬弄是非、 胡作非为、 死于非命、 大是大非、 非我族类、 答非所问、 热闹非凡、 非此即彼

是非之地 超绝非凡 爱非其道 众多非一 痛悔前非 似笑非笑 谁是谁非 是非自有公论 是非只为多开口 塞翁失马,焉知非福 塞翁失马,安知非福 人非土木 惹事招非 千金之裘,非一狐之腋 泥古非今 论列是非 来是是非人,去是是非者 讲是说非 积非

是古非今PS:是非之心 是非曲直 招是惹非 物是人非是非分明 是非得失 习非成是 似是而非人我是非 明辨是非 说是谈非 积是成非混淆是非 颠倒是非 惹是生非 貌是情非搬弄是非 口是心非 非昔是今

似是而非

组词:636f70793231313335323631343130323136353331333433623164非分、莫非、是非、非常、非议、非洲、除非、若非、非凡、非特.非拼音:fēi ,注音:ㄈㄟ,平水韵部:平声五微,仓颉:lmsy,四角号码:11111,郑码:kc,部首

非同寻常,想入非非,是非不分,明辨是非.

带有非字的成语 : 众多非一、 面目全非、 非亲非故、 答非所问、 口是心非、 想入非非、 热闹非凡、 非同小可、 是非曲直、 啼笑皆非

带有非字的成语 :若要人不知,除非己莫为、冰冻三尺,非一日之寒、为非作歹、搬弄是非、是非自有公论、人非圣贤,孰能无过、今非昔比、无可厚非、学非所用、塞翁失马,焉知非福、非钱不行、研核是非、非分之财、言大非夸、是非得失、知之非艰、是非只为多开口、是非不分、心非巷议、言是人非、悬断是非、品貌非凡、非战之罪、似笑非笑、非池中物、无可非难、千金之裘,非一狐之腋、折衷是非、是非之纪、今是昨非

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nmmz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com